CZ | SK

Certifikáty
ISO 9001, ISO 14001
a OHSAS 18001 

LK pumpservice obdržela od Lloyd's Quality Assurance Ltd. certifikaci ISO 9001  a následně ISO 14001 spolu s OHSAS 18001. Naše firma se tak stala první společností v ČR, která získala tyto certifikáty v oblasti prodeje a servisu výrobků ve vodním hospodářství.

picture/article/iso9001-01.jpgpicture/article/iso9001-02.jpg

ITT FLYGT Certificate

Certifikát opravňující k autorizovanému servisu produktů ITT Flygt. Jeho držitelem v ČR je výhradně společnost LK pumpservice.

picture/article/itt-fligt.jpg

Obrázek motiv
www.lkpumpservice.czProduktyFlygtPonorná míchadlaKompaktní ponorná míchadla SR 4600

Kompaktní ponorná míchadla SR 4600


Ponorné míchadlo z nerezavějící oceli s vícepólovým elektromoterem vytváří vzhledem ke své konstrukci a flexibilitě v umístění a nasměrování kompaktní jednotku, kterou je velmi snadné nainstalovat v nádržích nových i již existujících a dosáhnout tak vysoké míchací účinnosti při nízkých provozních nákladech v míchacích procesech.

article/FLYGT/komp_mich3
Oblast nasazení:

v průmyslu, zemědělství, ve městech a obcích

Použití:
 • v čistírnách odpadních vod
      – anaerobních, anoxických a oxických zónách   
      - dešťových zdržích
      - vyhnívacích nádržích
      - jímkách kalového hospodářství
 • v technologických procesech veškerého průmyslu 
 • při míchání minerálních a organických kalů před dalším zpracováním v průmyslu a zemědělství
 • v rybích farmách při zásobování kyslíkem a vytváření proudu vody
 • při čerpání větších objemů kapaliny do výšky 2,3 m po dodání doplňkového zařízení ( provedení PP 4630-4680)
Technické parametry míchadlaarticle/FLYGT/komp_mich2
 • průměr vrtulí od 210 do 766 mm
 • různý úhel nastavení lopatek
 • pH: 1 – 12
 • mechanická ucpávka: 
      - SR 4610 – 4620 vnitřní – Al2O3/WCCR/NBR 
                                vnější – WCCR/WCCR/NBR
      - SR 4630 – 4640 vnitřní – Al2O3/WCCR/NBR
                                vnější – SiC/SiC/NBR
      - SR 4650 – 4680 vnitřní – WCCR/WCCR/NBR
                                vnější – WCCR/WCCR/NBR
 • materiálové provedení: 
       - SR 4610 – 4620  
          - vrtulkové oběžné kolo, usměrňovací kruh, držák, zdvihací závěs – AISI 316L
          - hřídel – AISI 431
       - SR 4630 – 4680
          - vrtulové oběžné kolo, usměrňovací kruh, držák, zdvihací závěs - AISI 316L (Proacid 254)
          - hřídel - AISI 420
 • teplota míchaného média:
       - standardně do 40°C a pro výbušné prostředí 
       - maximálně do 90°C - označení "W"
 • ponoření míchadla:
       - standardně - max. 20 m
      
  - v nevýbušném provedení - max. 20 m
 • životnost ložisek 100 000 hodin 
 • míchadlo musí vždy pracovat kompletně ponořené v míchané kapalině !!!
 • minimální hloubka ponoření dle daného čerpadla
 • míchací efekt je závislý na hustotě a viskozitě kapaliny a na objemu a tvaru nádrže
 • různé materiálové provedení mechanických ucpávek
 • typ míchadla a jeho instalace je navržena pomocí programu MIDS
 • vortexový štít pro nízké hladiny vody v nádrži 
Technické parametry motoruarticle/FLYGT/prurez_komp_final
 • třífázový: 0,75 - 25 kW, 400 - 415 V, 50 Hz
 • izolace tř. F (155°C) - SR 4610 - 4620
             tř. H (180°C) - SR 4630 - 4680
 • krytí IP 68
 • tepelná ochrana proti přetížení zabudovaná ve statoru
 • maximální počet startů 30 za hodinu - přímý start
 • elektromotory i v nevýbušném provedení
 • elektromotory pro různá napětí a frekvence
 • čidlo FLS průsaku kapaliny do statoru elektromotoru
 

 


Technické parametry kompaktních míchadel

article/FLYGT/tabulkaJPG

 

 

mask/pilProspekt Míchadla (PDF 1,37 MB)

 

Provozováno na m@gnetpro