CZ | SK

Certifikáty
ISO 9001, ISO 14001
a OHSAS 18001 

LK pumpservice obdržela od Lloyd's Quality Assurance Ltd. certifikaci ISO 9001  a následně ISO 14001 spolu s OHSAS 18001. Naše firma se tak stala první společností v ČR, která získala tyto certifikáty v oblasti prodeje a servisu výrobků ve vodním hospodářství.

picture/article/iso9001-01.jpgpicture/article/iso9001-02.jpg

ITT FLYGT Certificate

Certifikát opravňující k autorizovanému servisu produktů ITT Flygt. Jeho držitelem v ČR je výhradně společnost LK pumpservice.

picture/article/itt-fligt.jpg

Obrázek motiv

APF Cleaner


Elektronická jednotka pro automatické čištění čerpacích jímek.


Použití:article/FLYGT/apt_cleaner

V jímkách stanic, zejména pokud jejich tvar není optimální, dochází k vytváření usazenin jak na dně, tak i na stěnách a ke vzniku plovoucích vrstev nečistot, zejména tuků. Pokud nemá dojít ke snížení účinnosti čerpání a nadměrnému zápachu, vyžadují jímky pravidelné mechanické čištění. Jednotka APF zajistí v nastavených intervalech čistící funkci automaticky.

Funkce:

Jednotku APF lze použít s čerpadly řady 3085 až 3300. Jednotka zajistí v nastaveném časovém intervalu (až 40 x za hodinu) vyčerpání jímky až do úrovně sacího otvoru čerpadla. Při dosažení této nejnižší čerpací úrovně jsou odčerpány plovoucí nečistoty včetně tuku. Současně dojde při přisávání vzduchu k silné turbulenci na dně jímky, která uvede do vznosu usazeniny na dně jímky, což umožní jejich vyčerpání. APF pracuje na základě rozdílu mezi proudem odebíraným zatíženým čerpadlem a proudem  odebíraným v okamžiku, kdy čerpadlo přisává vzduch. Jednou jednotkou APF lze ovládat dvě čerpadla.

Zapojení:

Zdrojem signálu pro APF je proudový transformátor vhodného poměru zapojený ve střední fázi napájení čerpadla. Paměť APF zaznamenává proud čerpadla za normálních čerpacích podmínek a porovnává tuto hodnotu se změnou nastávající při přičerpávání vzduchu. Výstupní kontakt APF je zapojen paralelně k hladinovému (nebo jinému ovládání čerpadla), které dočasně překlene pod úroveň běžné vypínací hladiny. Po dokončení čistícího cyklu kontakt APF vypne a ovládací funkci opět převezme hladinové ovládání.

Technická data:

Napájení APF:                                 24 V + 10%
Okolní teplota:                                 0 - 50°C
Relativní vlhkost:                             90%  
Příkon:                                            5 VA
Rozměry:                                        49 (š) x 90 (v) x 115 (hl) mm
Montáž:                                           35 mm montážní lišta DIN
Zatížitelnost ovládacích kontaktů:      8 A/250 V

 

 

 

mask/pilProspekt APF Cleaner (PDF 293 kB)

Provozováno na m@gnetpro