CZ | SK

Certifikáty
ISO 9001, ISO 14001
a OHSAS 18001 

LK pumpservice obdržela od Lloyd's Quality Assurance Ltd. certifikaci ISO 9001  a následně ISO 14001 spolu s OHSAS 18001. Naše firma se tak stala první společností v ČR, která získala tyto certifikáty v oblasti prodeje a servisu výrobků ve vodním hospodářství.

picture/article/iso9001-01.jpgpicture/article/iso9001-02.jpg

ITT FLYGT Certificate

Certifikát opravňující k autorizovanému servisu produktů ITT Flygt. Jeho držitelem v ČR je výhradně společnost LK pumpservice.

picture/article/itt-fligt.jpg

Obrázek motiv

Řídící jednotky APP


Řídící jednotka APP byla vyrobena pro malé a střední čerpací stanice se základní čerpací funkcí, která může řídit a sledovat provoz jednoho nebo až čtyř čerpadel v různém pořadí včetně přenášení dat. Jednotka APP se skládá z I/O modulu, instalovaného v rozvaděči na lištu DIN a z ovládacího panelu zabudovaného ve dveřích rozvaděče.


Automatické ovládání chodu čerpadel:article/FLYGT/APP
 • plovákovými spínači
 • analogovým snímačem hladiny (tlakovým, ultrazvukovým)
 • lze naprogramovat:
     - střídání chodu až čtyř čerpadel
     - zpoždění vypnutí čerpadla (čištění jímky)
     - omezení počtu zapnutých čerpadel
     - časové zpoždění mezi starty čerpadel
     - servisní provoz (protáčení čerpadel, která nejsou v provozu)
     - maximální dobu chodu čerpadla
     - časový rozsah provozu při maximální hladině
Měření proudu čerpadel:
 • možnost naprogramovat podproud - nadproud
 • signalizace poruchy proudu mimo nastavený rozsah
Signalizace a hlášení poruch:article/FLYGT/APP_modul
 • externí poplach (neoprávněný vstup do rozvaděče)
 • personální poplach (bezpečnostní při údržbě čerpadla)
 • blokování čerpadel (dálkový signál)
 • bezpečnostní přeliv
 • minimální hladina
 • výpadek napájení
 • dešťoměr
 • průsak do čerpadla (MiniCas)
 • manuální ovládání
 • automatické ovládání
 • další poplachové funkce (např. vibrace)
 • bezpečnostní obvod (porucha APP, aktivuje nouzové ovládání)
 • lze připojit kontakty tepelných a nadproudových ochran
 • lze nastavit automatické resetování nadproudových ochran nebo naprogramovat signalizaci poruch:
     - výpadek napětí
     - vysoká hladina
     - porucha čerpadla
     - blokování čerpadla
Sledování poruch - statistika:
 • jednotka eviduje posledních 100 poruch
 • aktivaci společné poruchy lze naprogramováním zpozdit
 • akustická nebo optická signalizace
 • lze naprogramovat zpoždění poruchy výpadku napájení a nízké hladiny
 • všechny poruchy mohou mít kódové číslo a text
 • alarmy mohou být zobrazeny místně nebo přenášeny dálkově
 • poplachům lze přiřadit priority A-H kam a komu budou zaslány
 • poruchy lze přenášet a zpětně potvrzovat formou SMS nebo telefonním voláním
 • odesílání pasivních poruch může být programem zablokováno
Komunikace s nadřazeným systémem:
 • pevná linka FDX
 • pevná linka HDX
 • telefonní modem
 • GSM modem
 • GSM modem s SMS

 

 

mask/pilProspekt Řídící jednotky APP (PDF 217 kB)

Provozováno na m@gnetpro