aerace-detail

Aerace

Systém Sanitaire je používán především k provzdušňování aktivačních a kalových nádrží na čistírnách odpadních vod. Je však také využíván i pro další účely související s dodávkou kyslíku do vody nebo jiných médií v různých odvětvích průmyslu.

Modelová řada diskových aeračních elementů Sanitaire se vyznačuje nízkou energetickou náročností, vysokou mírou využití kyslíku, dlouholetou životností, rovnoměrným rozdělením vzduchu při minimálním počtu přípojek (velkoplošné rošty), minimální tvorbou aerosolů, snadnou a rychlou instalací, odolností vůči tepelné roztažnosti potrubí a nenáročností na provoz a údržbu.

  • naše společnost je již více než 25 let výhradním zástupcem značky Sanitaire, světového
    výrobce aeračních systému.

Jemnobublinná aerace

Sanitaire_poviEdaEniE-000Hlavním produktem jemnobublinné a středobublinné aerace jsou diskové membránové elementy o průměru 9“ řady Silver Series. Provzdušňovací membrány vynikají vysokou elasticitou, odolností vůči zanášení a dlouholetou životností. Při návrhu aeračních systémů klademe maximální důraz na dosažení co nejvýhodnějšího poměru vysoké účinnosti, pořizovací ceny a životnosti při minimálních nákladech na provozní údržbu.

Přesné, laserem vyřezávané otvory zajišťují vysokou účinnost přenosu kyslíku a rovnoměrné rozložení intenzity aerace v nádrži.

Aerační membrány jsou vybaveny zpětnou klapkou, která umožňuje jejich spolehlivé nasazení i v aplikacích s přerušovaným provozem – oběhové aktivační nádrže, kombinované zóny nitrifikace/denitrifikace, kalojemy. Kalibrovaný průměr plnicího otvoru zaručuje spolehlivý chod systému i při porušení membrány.

Hrubobublinná aerace

Sanitaire_poviEdaEniE-001K provzdušňování lapáků písku a štěrku nabízíme hrubobublinné aerační elementy z nerezové oceli
tříd AISI 304 nebo AISI 316 ve dvou rozměrových variantách (300 a 600 mm).