Flygt low-speed mixers 4400 series

Míchadla

Míchadla od značky Flygt se dělí na kompaktní a pomaloběžná. Předností kompaktních míchadel je materiál z nerezové oceli s vícepólovým motorem. Tuto jednotku je díky svým rozměrů jednoduché kamkoliv nainstalovat do nádrží nových i již existujících. Pomaloběžná míchadla s převodovkou se používají při míchání velkých objemů při nízké spotřebě elektrické energie. Oba druhy čerpadel najdou uplatnění především v průmyslu a zemědělství  stejně jako ve městech a obcích a díky vysoké míchací účinnosti šetří náklady na energii i životní prostředí.