odpadni-detail

Čerpadla a čerpací systémy

Dodáváme čerpadla kalová a drenážní švédského výrobce Flygt a čerpadla pro čistou vodu italských výrobců Lowara ,SAER. Konstrukce všech čerpadel jsou léty prověřeny a jedná se o spolehlivé a velmi účinné stroje. Typové rozdělení je velmi široké od nejmenších drenážních čerpadel „Bibo“ až po turbínová čerpadla pro protipovodňová opatření. Od oběhových čerpadel pro chladící nebo topné systémy, až po čerpadla do vrtů pro zásobování pitnou vodou nebo závlahové systémy. Mezi přední referenční instalace patří dodávka čerpadel pro obě linky pražské Ústřední čistírny odpadních vod.

Čistá voda

Čerpadla do vrtu

Čerpadla do vrtu jsou určena pro čerpání čisté vody z vrtů (vrtaných studní). Využívají se především pro zásobování domácnosti vodou, ale lze je také použít pro automatické zavlažování nebo zalévání zahrady. Jedná se o tlaková čerpadla s malým průměrem a hladkým pláštěm, aby je bylo možné instalovat i v úzkých a hlubokých vrtech. Při výběru je však důležité zvolit optimální průměr čerpadla podle průměru vrtu. Jsou určena k trvalé instalaci pod hladinou, takže jsou obvykle vyrobena z odolných nerezových materiálů.

Domácí vodárna

Domácí vodárna nachází využití všude tam, kde chybí trvalý přísun z vodovodního řadu.

Jedná se tedy, o jednoduché, rychlé a tudíž i nejpoužívanější řešení, pokud potřebujete zavést vodu pro každodenní potřebu do rodinného domu, na chalupu nebo na chatu. Díky instalaci domácí vodárny si zajistíte nejen komfortní a trvalé zásobování domácnosti vodou, ale třeba i zavlažování zahrady.

Jednostupňová čerpadla

Jednostupňová povrchová čerpadla jsou klasická odstředivá čerpadla na čistou až mírně znečištěnou vodu, která jsou určena k „suché“ instalaci mimo čerpanou kapalinu. Nejčastěji se využívají pro zásobování vodou, zvyšování tlaku, odčerpávání a přečerpávání nebo zavlažování a postřik zahrad. Díky své spolehlivosti, výkonnosti a cenové dostupnosti patří tato čerpadla mezi nejčastěji používané typy čerpadel.

Oběhová čerpadla

zajišťují oběh teplonosného média v otopné soustavě, teplé užitkové vody (TUV) nebo chladicí kapaliny. Nejčastěji se používají pro vytápění domů, bytů a budov, pro cirkulaci teplé vody nebo v chladicích a klimatizačních systémech. Oběhová čerpadla musejí splňovat vysoké nároky na životnost, spolehlivost, bezporuchový provoz, bezhlučnost, účinnost a především nízkou spotřebu elektrické energie.

Vícestupňová čerpadla

Horizontální a vertikální, vícestupňová čerpadla, která zahrnují větší množství oběžných kol, byla vyvinutá se dvěma hlavními vlastnostmi, kompaktnost a modulárnost, pro umožnění bezpočtu řešení přizpůsobených zákazníkům. Čerpadlo se v podstatě skládá ze série navzájem vyměnitelných modulů, které byly všechny navržené tak, aby fungovaly spolu bez problémů při každém typu použití.

Tento typ čerpadel se používá  pro dosažení vyšších tlaků.

Tato čerpadla jsou v blokovém provedení nebo s odděleným motorem. Při výrobě se používá technologie odlévání nebo laserové svařování ocelových výlisků.

Odpadní voda